O nás

 

Městská knihovna v Bojkovicích – Knihovna roku 2015 Zlínského kraje –  je součástí příspěvkové organizace Muzea Bojkovska, p.o., která je jejím provozovatelem.

Městské knihovně v Bojkovicích jsou poskytovány služby v rámci programu regionálních funkcí knihoven, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou – Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana  Uherské Hradiště.

Výpůjční služby – městská knihovna a její pobočky  kromě půjčování vlastních dokumentů (knih, periodik, stolních her, AV médií, e-knih) využívá také služeb výměnného fondu (VF)  – (půjčování knih a AV médií). Tyto výměnné soubory jsou pořizovány z dotace Zlínského kraje a naší knihovně je poskytuje knihovna  Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště.