„Člověka je možno poznat podle knih, které čte.“ - Herbert Louis Samuel