„Knihy jsou určeny lidem, kteří si přejí být někde jinde.“ - Mark Twain