Regionální funkce

 

Městská knihovna v Bojkovicích poskytuje regionální služby šesti knihovnám regionu v obcích Hostětín, Komňa, Nezdenice, Pitín, Rudice a Záhorovice.  Tyto služby jsou pro knihovny bezplatné, neboť náklady na jejich zajištění jsou hrazeny z finančních prostředků Zlínského kraje a realizovány pověřenou knihovnou – Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště.

Informace o  výpůjčních službách z výměnného fondu (VF) – výměnné soubory jsou pořizovány z dotace Zlínského kraje a knihovnám regionu tyto soubory poskytuje Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště.

Regionální služby:

  • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy – průběžné poskytování konzultací a rad knihovníkům a zřizovatelům knihoven, sledování legislativních změn v oboru, pomoc při zavádění výpočetní techniky, zpracování projektů pro grantové programy, pomoc při tvorbě webových stránek
  • Statistika knihovnických činností – pomoc při zpracování statistických výkazů
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 

Regionální služby zajišťujeme těmto knihovnám:

Místní knihovna Hostětín – https://knihovnahostetin.webk.cz/

Místní knihovna Komňa – https://knihovna-komna8.webnode.cz/

Místní knihovna v Nezdenicích – https://mistni-knihovna-nezdenice.webnode.cz/

Místní knihovna Pitín – https://mistni-knihovna-pitin.webnode.cz/

Místní knihovna v Rudicích – https://knihovna-rudice.webnode.cz/

Místní knihovna v Záhorovicích – https://zahorovice.knihovna.cz/