Regionální funkce

 

Městská knihovna v Bojkovicích poskytuje regionální služby šesti knihovnám regionu. Tyto služby jsou pro knihovny bezplatné, neboť náklady na jejich zajištění jsou hrazeny z finančních prostředků Zlínského kraje.

Regionální služby:

  • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy – průběžné poskytování konzultací a rad knihovníkům a zřizovatelům knihoven, sledování legislativních změn v oboru, pomoc při zavádění výpočetní techniky, zpracování projektů pro grantové programy, pomoc při tvorbě webových stránek
  • Statistika knihovnických činností – pomoc při zpracování statistických výkazů
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

Regionální služby zajišťujeme těmto knihovnám:

Místní knihovna Hostětín – http://knihovnahostetin.webk.cz/

Místní knihovna Komňa – https://knihovna-komna8.webnode.cz/

Místní knihovna v Nezdenicích – https://mistni-knihovna-nezdenice.webnode.cz/

Místní knihovna Pitín – https://mistni-knihovna-pitin.webnode.cz/

Místní knihovna v Rudicích

Místní knihovna v Záhorovicích – https://zahorovice.knihovna.cz/