Proběhlé akce

 

21.5.2019 – rozloučení se se školním rokem a předání dětem osvědčení za absolvování čtenářského kroužku

 

24.4.2019 – účast na Pasování prvňáčků ze ZŠ TGM Bojkovice – Knihomílci si připravili a předvedli dětem pohádku O Budulínkovi

 

30.3.2019 – setkání s ilustrátorkou Marií Machálkovou z Pitína

 

30.- 31.3.2019 – Noc s Andersenem – nocování v knihovně a v Muzeu Bojkovska, tentokráte ve spolupráci s Obecní knihovnou ve Starém Hrozenkově a ZŠ ve Starém Hrozenkově

 

18.12.2018 – Vánoční posezení – děti si měly přivést své kamarády. Nakonec přišla mezi nás jen jedna odvážná, která se aktivně zapojila mezi Knihomílky. Hrály se hry, zpívaly písničky a na závěr posezení na každého pod stromečkem čekala malá drobnost.

 

2.10.2018 – Bazárek vyřazených knih

 

28.6.2018 – předání osvědčení za absolvování čtenářského kroužku

 

22.5.2018 – Mámo, táto, přijďte k nám, Knihomílci přejí Vám – vystoupení ke Dni matek a Dni otců pro klienty DPS Bojkovice spojené s opékáním

 

17.4.2018 – účast a kratičké vystoupení na Pasování prvňáčků ze ZŠ TGM Bojkovice

 

23.- 24.3.2018 – Noc s Andersenem – nocování v knihovně a v Muzeu Bojkovska

 

12.12.2017 –  Adventní chvilky s Knihomílky – vánoční vystoupení a psámo plné písniček, básniček a vyprávění pro klienty DPS Bojkovice

 

26.9.2017 – Bazárek vyřazených knih – Knihomílci pomáhali s prodejem vyřazených knih

 

20.6.2017 –  exkurze do Knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě a návštěva planetária

 

4.4.2017 – účast na Pasování prvňáčků ZŠ TGM Bojkovice