Rozfoukané pohádky se žáky 1.třídy ZŠ Záhorovice – 17.10.2023