Lednové besedy pro školy – 1.třída ZŠ Záhorovice a ZŠ Pitín