Keramika – výstava prací žáků a dospělých z keramického kroužku v Pitíně