Jeden rok v (divo)Číně s D. Hodulíkovou – 17.10.2019